Liên hệ quảng cáo: girlxinh9.com@gmail.com

Chính quyền Hà Nội điều hành trên Facebook

UBND TP Hà Nội vừa có thông báo gửi các sở ngành, quận huyện về việc cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành trên Facebook. Hà Nội cũng dự kiến mở rộng thêm một số kênh cung cấp thông tin trên mạng xã hội khác.

Trong nội dung Công văn số 8726/VP-THCB ban hành ngày 17/12, UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về kênh cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành của UBND thành phố trên mạng xã hội.

Hà Nội cấp thông tin chỉ đạo, điều hành trên Facebook
Hà Nội cấp thông tin chỉ đạo, điều hành trên Facebook

Công văn nêu rõ, nhằm tăng cường đẩy mạnh kênh cung cấp thông tin các hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố nhanh nhất tới người dân, các tổ chức và đặc biệt đến các cán bộ, công chức, viên chức, lao động của thành phố để kịp thời nắm rõ chủ trương, chính sách của nhà nước, thành phố, bên cạnh nguồn cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố trên Cổng Thông tin Điều hành của UBND thành phố tại địa chỉ http://thudo.gov.vn, Văn phòng UBND thành phố đã cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố trên mạng xã hội facebook chính thức từ đầu tháng 12/2015.

Thời gian tới Hà Nội sẽ mở rộng thêm kênh cung cấp trên các mạng xã hội khác.

Văn phòng UBND thành phố thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc thành phố biết, thông báo đến các cán bộ, công chức, viên chức, lao động để chủ động khai thác, kịp thời nắm bắt các thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Hà Nội, chủ trương chính sách của nhà nước, thành phố thông qua kênh mạng xã hội Facebook có tên “Thủ đô Hà Nội - Việt Nam”.

Quang Phong

Xem tiếp

loading...