Liên hệ quảng cáo: girlxinh9.com@gmail.com

Sau 15 ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân phải công khai kết quả

lenh-chu-tich-nuocHọp báo về Lệnh của Chủ tịch nước công bố một số luật được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ 10
Thông tin về Luật Trưng cầu ý dân, ông Lê Minh Tâm, Phó chủ tịch Hội luật gia Việt Nam cho biết, luật Trưng cầu ý dân quy định Quốc hội xem xét, quyết định trưng cầu ý dân các vấn đề sau: toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp; vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích quốc gia; vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước; vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước.

Về việc xác định và công bố kết quả trưng cầu ý dân, luật quy định sau khi nhận và kiểm tra báo cáo kết quả trưng cầu ý dân của UBND cấp tỉnh và giải quyết những khiếu nại, tố cáo (nếu có), Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra quyết định xác định kết quả trưng cầu ý dân trong cả nước. Nghị quyết của xác định kết quả phải được công bố chậm nhất 15 ngày kể từ ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân, trường hợp bỏ phiếu lại thì thời hạn công bố kết quả chậm nhất 15 ngày kể từ ngày bỏ phiếu lại.

Để bảo đảm hiệu lực của vấn đề trưng cầu ý dân được đông đảo cử tri cả nước tham gia, luật Trưng cầu ý dân quy định cuộc trưng cầu ý dân hợp lệ phải được ít nhất ¾ tổng số cử tri cả nước có tên trong danh sách cử tri đi bỏ phiếu. Luật cũng quy định nội dung trưng cầu ý dân được quá nửa số phiếu hợp lệ tán thành có giá trị thi hành; đối với trưng cầu ý dân về Hiến pháp phải được 2/3 số phiếu hợp lệ tán thành. Theo ông Lê Minh Tâm, các tỷ lệ này của Việt Nam là cao hơn rất nhiều so với các quy định tương tự của nhiều nước.

Các luật được công bố sáng 18.12.2015

Luật An toàn thông tin mạng, luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, luật Thống kê, luật Khí tượng thuỷ văn, Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội, Bộ luật hàng hải VN, luật Kế toán, luật Phí và lệ phí, Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức Thương mại thế giới, luật Trưng cầu ý dân, luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Xem tiếp

loading...