Liên hệ quảng cáo: girlxinh9.com@gmail.com

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3283 mức độ Khó

Ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 3283 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 7.1.2016. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.
Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3283 chính xác và sớm nhất sẽ được đăng trên Báo Thanh Niên số 13 ra ngày 13.1.2016.
QUY LUẬT:
Điền vào các ô còn trống sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi miền đều chứa 9 con số (không lặp lại) từ 1 đến 9.
Giải đáp ô số kỳ 3276
Giải đáp ô số kỳ 3276
Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3276 chính xác và sớm nhất (không có giải thưởng): 1. Lê Phước Bốn (Đà Nẵng) – 2. Nguyễn Phổ (Đà Nẵng) – 3. Nguyễn Đức Lưu (TP.HCM) – 4. Nguyễn Văn Luyến (Thái Bình) – 5. Lò Thị Tớn (Sơn La) – 6. Vương Hữu Nghĩa (Hà Nội) – 7. Trần Thị Mai Hương (TP.HCM) – 8. Võ Kim Dõng (Đà Nẵng) – 9. Nguyễn Đức Trung (TP.HCM) – 10. Phạm Lê Lai (TP.HCM) – 11. Nguyễn Văn Quýnh (TP.HCM) – 12. Nguyễn Tấn Huỳnh (Đồng Nai) – 13. hoatuoicailay.com (Tiền Giang) – 14. Võ Viết Hảo (TP. HCM) – 15. Nguyễn Thị Thanh Mai (TP.HCM) – 16. Đặng Hữu Sự (TP.HCM) – 17. Đặng Văn Tuấn (Hải Phòng) – 18. Nguyễn Tư Lộc (Cần Thơ) – 19. Trần Văn Chánh (Bình Dương) – 20. Nguyễn Thị Thu Hà (TP.HCM).

Thanh Niên

Xem tiếp

loading...